Từ ngày em ra đi!

Từ ngày em ra đi
Anh như loài thú dại
Lầm lì và hung dữ
Tàn phá bao mùa xuân.

Từ ngày em ra đi
Trái đất cũng đứng lại
Bầu trời toàn đêm tối
Và anh chỉ mình anh.

Từ ngày em ra đi
Nụ cười xưa đã héo
Nó ngồi đứng chèo queo
Mặc cho người khác ghẹo.

Từ ngày em ra đi
Là đời anh đã hết
Chẳng cần qua mùa tết
Mà anh vẫn già hơn.

Từ ngày em ra đi
Đến nay chưa trở lại
Con đường xưa ngày ấy
Vẫn mong người quay lại.