Cũng lâu rồi mình không gập nhau e nhỉ, biết bao nhiêu sống gió xảy ra trong thời gian 4 nam chúng ta quen nhau, em còn nhớ lúc mới bắt đầu nói chuyện với nhau chứ, 2 người xa lạ không quen biết gì nhau, chỉ vô tình bạn e mượn