Thư tình thể loại khác

Thư tình thể loại khác – thu gửi tình yêu các vĩ nhân, thư học trò, thư người lính

Bình an nhé !

Sáng. Mở mắt tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ, ánh sáng le lói vào phòng, em cảm thấy có điều gì đó buồn vô hạn. Lại một ngày mới bắt đầu với bao dự định, nhưng em chưa làm được điều gì cả. Chỉ luẩn quẩn trong căn phòng, nghĩ …

Xem chi tiết....