Lưu trữ Danh mục: Lời yêu

Lời yêu – những bức thư tình yêu, thông điệp gửi người yêu, thư tình hay nhất

Em không muốn làm người thứ ba đáng ghét

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh và em không gặp nhau! Sẽ chẳng có gì để viết nếu anh và em không là bạn của nhau ! Và sẽ chẳng có gì để em phải đau khổ khi anh đã đánh cắp đi trái tim của em!Cuộc đời là vậy đấy, em sẽ […]