Nơi ấy có anh khôngTrong cơn gió chiều nay bất chợt


Công viên buồn hoang vắng không anh

Không lũ bạn chỉ một mình em bước

Một mình thôi… chỉ có một mình


Vuốt ngược thời gian xin lui về quá khứ

Có anh không giữa chốn bụi trần

Có anh không trong hoang tàn xa vắng

Em lui về nơi ấy có anh không?Khắc khoải thời gian xa xôi thương và nhớ

Kỉ niệm nào thôi chôn dấu nơi đây

Ai đã đi và còn ai đi nữa

Quay về đây với tất cả một lần

st