Lời hứa mùa đông….

Anh hứa rằng khi nào mùa đông
Anh sẽ nói ra một điều bí mật
Cho riêng em, và nói 1 lần duy nhất
Em đợi chờ ước có gió heo may.

Em suy nghĩ không biết điều gì đây
Lời hẹn ước hay lời anh từ biệt?
Có 1 điều mà em muốn anh biết
Em yêu anh và chẳng muốn xa anh!

Dù hôm nay bầu trời có rất xanh
Hay ngày mai bầu trời có xám lại
Em muốn anh tin một điều mãi mãi
Em yêu anh chẳng kể ngày nắng mưa.

Vậy mà giờ lời hứa thành chuyện xưa
Vì hai ta không còn đi chung lối
Cũng tại em trở thành người có lỗi
Anh bao dung nhưng chẳng thể thứ tha.

Mùa thu này đã sắp đi qua
Mùa đông kia đang về theo gió lạnh
Lời hứa kia chẳng còn đủ mạnh
Kéo ta về chung bước như ngày xưa….

(By Yellow_rose from vnthutinh.com)