TÀN THU

Thoáng xôn xao thu lướt vội qua đầu
Gửi chút sầu xuống dòng sông bàng bạc
Rừng thu buồn rũ mình xào xạc
Thu trải lòng, vàng những bước em đi
Giọt ưu tư còn ẩn dưới hàng mi
Em lặng nghe thu tàn mỗi độ…
Thu may ơi ! Xin đừng làm em sợ
Đừng ru em về với những kỷ niệm xưa
Em đừng về với những cơn mưa
Em đừng nhớ những lời xưa âu yếm
Đừng bước lại đường tình vương kỷ niệm
Đừng nhớ chi em-Dù chỉ một lần
Anh mải mê với sương gió phong trần
Em còn nhớ ,còn mong , nhìn chi nữa?
Đò lỡ chuyến thôi em đừng lần lữa,
Chín giọt buồn theo bước kẻ sang sông
Bao thu tàn tình còn chút gì không
Em trông chi bước chân người lãng tử
Còn mong gì chuyến đò xa viễn xứ
Một lần đi không biết chỗ nông,sâu…
Thoáng xôn xao…
Thu lướt vội…
Qua đầu …
CAO SƠN GIANG