Yêu là gì anh nhỉ?Yêu là gì anh nhỉ ?

Chẳng định nghĩa được đâu
Mặc ánh mắt u sầu
Em vẫn vờ không biết

Khi trong anh tha thiết
Mong một tiếng yêu đầu
Em vẫn không biết đâu
Làm sao em biết được

Lòng anh là cơn nước
Lặng lẽ quấn ra xa
Để khi em nhận ra
Anh đã thành cơn gió

Tình yêu em còn đó
Anh xa mãi nơi nào
Em hóa áng mây cao
Trôi về miền thương nhớ

BN