When will I see you again?

One more Sunday’s night,.. Những lúc em buồn em vẫn để cho mình khóc,..nhưng chỉ được khóc khi ở một mình.. Chẳng ai có thể thấy được nước mắt em rơi, chẳng ai có thể thấu được nỗi đau em trải qua, chẳng ai có thể chạm vào nỗi buồn …

Xem chi tiết....